Prisen, som består av kr. 10.000,- og et flott kunstverk laget av Anne Semb, ble delt ut på rådhuset torsdag 26. januar 2023.

Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i kvæfjord kommune, og den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinnerne.

Ingvald Stensen skriver i sitt forsalg blant annet at Kvæfjordmarkas venner dekker et behov for et lavterskeltilbud til aktivitet, historie og helse for svært mange i kommunen.  Det er flere som kan dele æra for at all aktiviteten i foreninga har blitt en suksess og har fått så stor betydning for Kvæfjord-bygda. Likevel nevnes Åge Hansen spesielt da det var han som hadde ideen og visjonen. Han har vært og er en drivende kraft i arbeidet, skriver forslagstiller videre.

Det har vært lagt ned mange dugnadstimer og arrangert mange turer siden stiftelsen 6. februar 2018. «Kvæfjordmarkas venner» har bl.a. satt opp gapahuk på Surnåsen, merket mange turmål og satt opp benker ved mange av turmålene. På foreninga sin egen Facebookside kan man finne og dele utfyllende opplysninger om turmålenes historie og navn.

Under prisutdelingen sa ordfører Torbjørn Larsen at å tilrettelegge for rekreasjon, samtidig som folk får lære om sin lokalhistorie understreker bare det gamle utsagnet om at et samfunn uten sin historie er et fattig samfunn. Tiltak som dette er med på å skape bolyst, legger han til. 

Ordfører Torbjørn Larsen overrekker trykk laget av Anne Semb til Åge Hansen.

Ordfører Torbjørn Larsen overrekker et trykk laget av Anne Semb til «Kvæfjordmarkas venner» ved Åge Hansen.

F.v. ordfører Torbjørn Larsen, administrasjonssjef Merete Hessen, Kvæfjordmarkas venner v/ Åge Hansen, Harald Johan Svendsen, Tormod Johansen Willie Jarl Nilsen

F.v. ordfører Torbjørn Larsen, kommunedirektør Merete Hessen, Kvæfjordmarkas venner v/ Åge Hansen, Harald Johan Svendsen, Tormod Johansen  og Willie Jarl Nilsen

Huspoet Gerd Berit Salen

"Huspoet" Gerd Berit Salen leste diktet«Gled deg» som hun har skrevet til prisvinneren.

Kvæfjord mannskor

Og som god tradisjon sang Kvæfjord mannskor Kvæfjordkakesangen av Ola Bremnes på feiringen etter prisutdelinga.