Kvæfjord kommune vedtok i 2021 å etablere en årlig inkluderingspris som markering av terroraksjonen 22.juli 2011. Prisen kan tildeles en person, gruppe eller organisasjon i Kvæfjord som har utmerket seg det siste året i å inkludere andre.

Kvæfjord ungdomsråd, i samarbeid med representant fra Kvæfjord AUF, har vedtatt at Kvæfjord kommunes inkluderingspris for 2023 tildeles Kvæfjord Røde Kors.
Forslagstiller Kvæfjord Arbeiderparti v/ leder Liz-Mari Vangsvik, kom med følgende begrunnelse:
«Kvæfjord Røde Kors har over lang tid lagt til rette for at mennesker blir inkludert i fellesskapet. De som har hatt sitt virke på Røde Kors-kafeen har sammen hatt engasjement og vilje til å skape gode møter mellom mennesker. De har servert utallige kaffekopper, vafler og softis til pensjonister, barn, turister og andre som møtes på kafeen.
Røde kors har også arrangert flere aktiviteter for flyktninger og andre, og til og med på 17.mai. Dette bidrar til fine møter mellom folk i kommunen og bidrar til å skape vennskap. På bakgrunn av den store innsatsen for å inkludere mennesker til gode fellesskap, vil vi sterkt henstille til at Kvæfjord Røde Kors tildeles Inkluderingsprisen for 2023».

Kvæfjord Ungdomsråd samt representant fra AUF sluttet seg enstemmig til forslaget.

Prisen består av gavesjekk på kr 2.500,- samt bilde/diplom.

Prisvinner offentliggjøres 22.juli, og prisutdelingen vil markeres på ungdomsrådets første møte til høsten. Etter prisutdelingen vil det komme mer informasjon.