Det er 11 år siden den forferdelige terrorhandlingen i regjeringskvartalet og på Utøya.

Vi sa den gangen og vi sier nå at vi må stå sammen i kampen mot ekstreme holdninger, og bruke ytringsfriheten vår til å forsvare andres.

Med dette som bakteppe har Kvæfjord kommune innstiftet en årlig inkluderingspris som markering av terroraksjonen 22.juli 2011. I år er første gang kommunens inkluderingspris deles ut, og prisen kan tildeles en person, gruppe eller organisasjon i Kvæfjord som har utmerket seg det siste året i å inkludere andre.

Vedtaket er foretatt av Kvæfjord ungdomsråd, i samarbeid med representant fra Kvæfjord AUF.

Forslagstillerne Liz-Mari Vangsvik, Karoline Gabrielsen, Wiggo Grønlund og Bendiks Harald Arnesen kom med følgende begrunnelse:

«Gjøreredet v/Anne Semb og Frode Eldevik gjør en fantastisk jobb for inkludering både gjennom sitt arbeid på Gjøreredet, Fårebygget og gjennom andre kulturaktiviteter for folk i alle aldre i bygda vår. Vi har i den siste tiden sett hvor engasjert de har vært for å gi flyktningene som bor på mottaket og de som er bosatt i Kvæfjord meningsfylte dager. Det er en imponerende jobb de gjør og vi beundrer at de kan ha tid og krefter til så stor frivillig innsats».

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Prisen består av gavesjekk på kr 2.500,- samt bilde/diplom.

Prisvinner offentliggjøres 22.juli, og prisutdelingen vil markeres på ungdomsrådets første møte til høsten. Etter prisutdelingen vil det komme mer informasjon.