I 2014 så man behovet for å samlokalisere ulike tjenestetilbud innenfor helse, og ideen om å bygge helsehus ble lansert. Våren 2016 startet planleggingen av helsehus i Kvæfjord kommune, og etter mange gode prosesser ble helsehuset tatt i bruk fra februar 2021. I helsehuset finner du legetjenesten, helsestasjon, fysio- og ergoterapeut, samt en korttidsavdeling med 10 plasser. Helsehuset er bygget sammen med Kvæfjordheimen sykehjem og Husby sykehjem for tettere samhandling.