Å tilrettelegge turruter, løyper og nærnatur for friluftsliv, kan gjøre det enklere for mange å delta. Målet med å lage en ferdselsåreplan er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen. Stier og turveier er den suverent viktigste aktivitetsarenaen i landet – og tilrettelegging fremmer god folkehelse og fysisk aktivitet. Dette er spesielt viktig for å få med seg de som fra før av er lite aktive.

Planen gir oversikt over utvalgte ferdselsårer, og data er samlet digitalt. Planen inneholder også en handlingsdel med tiltak. 

Plan for friluftslivets ferdselsårer vedtatt 17. juni.

Kvæfjord kommune vil takke for alle innspill vi har fått til planarbeidet. Vi vil også takke eksterne deltakere i arbeidsgruppa, som var satt sammen av deltakere fra frivillighet, idrettslag, friluftsråd og kommunens administrasjon.