Kulturpris 2023

Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i Kvæfjord kommune, og den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
Kulturprisen er på 10.000 kr.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune.

Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisen.

Miljøpris 2023

Prisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg. Det blir lagt vekt på lokal tilpasning, stedlig byggeskikk for bygninger og tun, samt bygnings- og landskapsvern, herunder hager, parker og miljøvern.
Miljøprisen er på 10.000 kr.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune.

Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisen.

Næringslivspris 2023

Kvæfjord kommune kan årlig utdele Næringslivspris. Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune, og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen.
Næringslivsprisen er på 10.000 kr.

Formannskapet treffer avgjørelse om hvem som tildeles næringslivsprisen.

Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig til Kvæfjord kommunes postmottak innen 10. november 2023 til:
Kvæfjord kommune, kommunedirektøren, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes eller til postmottak@kvafjord.kommune.no