NÆRINGSLIVSPRIS 2017

Kvæfjord kommune kan årlig utdele næringslivspris. Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune, og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen. Prisen består av et kunstverk med plakett.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Formannskapet treffer avgjørelse om hvem som tildeles næringslivsprisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig innen 8. november 2017 til: Kvæfjord kommune, Administrasjonssjefen, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

 

KULTURPRIS 2017 -  MILJØPRIS 2017

Kvæfjord kommune kan årlig utdele en kulturpris og en miljøpris.

  • Kulturprisen utgjør kr.8.000. Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i Kvæfjord kommune, og skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
  • Miljøprisen utgjør kr. 4.000. Prisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg. Det blir lagt vekt på lokal tilpasning, stedlig byggeskikk for bygninger og tun, samt bygnings- og landskapsvern, herunder hager, parker og miljøvern.

Begge prisene kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune. Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisene. Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig innen 8. november 2017 til: Kvæfjord kommune, Administrasjonssjefen, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.