Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Harstad krisesenter

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

Se: https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/248-krisesenter-omtale