Tjenesten er for omsorgspersoner som har behov for avlastning og der omsorgsmottaker er avhengig av heldøgns omsorg. Dette kan eksempelvis være at omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid og har behov for avlastning. Eller det kan være at omsorgsmottaker har svikt i helsetilstanden som gjør at han/hun er avhengig av heldøgns omsorg. Avlastning er gratis.

Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester benyttes ved søknad. Det er omsorgsyter som søker. Søknader behandles fortløpende og innen 4 uker. Dersom behandlingsfristen ikke kan overholdes, skal kommunen sende ut foreløpig svar hvor behandlingstiden angis.

Avlastning gis i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 d.