Innkalling og saksliste ligger her: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/UtvalgmoeteDetail?UmoeteId=770 

Av smittevernhensyn foregår møtet digitalt, på Teams.

Tilhørere kontakter merete.hessen@kvafjord.kommune.no (epost) for å få tilsendt lenke til møtet.