I forbindelse med utskifting av vannledninger over Normannjordet, mellom Bergsveien og høydebassengene, er nå vannforsyningen på Borkenes lagt om.

Dette kan forandre vanntrykket hos noen, men alle skal ha vann. Dersom det er noen reaksjoner eller om noen har problemer relatert til dette, kontakt gjerne vår samarbeidspart og prosjektledelse i Harstad kommune direkte. Enten via postmottak@harstad.kommune.no, eller ring 770 26 000 og spør etter hhv. Ronald Karlsen / Bjørn Arne Olsen / Frank Eilertsen, eller utenom normalarbeidstid, ring vakttlf. 975 26 000. Informasjonsbrev er på vei i posten til naboene.