Kartverket har i sommer gjort vedtak i tre navnesaker som berører Kvæfjord kommune. Kommunen har i tidligere vedtak om veiadresser tatt forbehold om at noen av disse kan bli justert på grunn av Kartverket sine navnesaker. Ut fra dette har Kvæfjord formannskap i møte 28.9.2020 vedtatt slike justeringer i tidligere tildelte adressenavn:

 

  • Eldeskogveien endres til: Eldaskogveien
  • Nord-Øvstemoa endres til: Nord-Øvstemo SKAL VÆRE SOM FØR!
  • Øvstemoa endres til: Øvstemo SKAL VÆRE SOM FØR!
  • Refsnesveien endres til: Revsnesveien
  • Flåthågveien endres til: Flathågenveien  SKAL VÆRE SOM FØR!

 

Formannskapets vedtak er innenfor rammene av tidligere kunngjort vedtak fra Kartverket om skrivemåten i navnesaker. Vedtaket i formannskapet er derfor endelig og kan ikke påklages.

 

Det viser seg i ettertid at tre endringer er blitt feil. Disse adressenavnene skal være som før, uten endringer. Formannskapet blir orientert om dette ved senere høve.