Troms fylkeskommune avholder informasjonsmøte om spillemiddelordningen ved bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg:  Tirsdag 20. august 2019 kl. 17.30,  i Stangneshallen kafeteria, Harstad. Det oppfordres til at de frivillige lag og foreninger i Kvæfjord som har planer om å bygge nytt eller utbedre anlegg,  møter opp her for høre om de ulike stønadstypene som kan være tilgjengelig. Frist for søknader til disse ordningene må være Kvæfjord kommune i hende innen 1. oktober 2019.

Informasjon om møtet her