Bakgrunn:

Etter forslag fra Kvæfjord eldreråd har Kvæfjord kommune opprettet Innsatsprisen. Prisen ble første gang delt ut i 2018 på den internasjonale eldredagen. Eldrerådet innstilte og delte da ut prisen på fullmakt fra Kvæfjord formannskap. I etterkant har eldrerådet utarbeidet forslag til vedtekter for prisen (ELD 25/18). Vedtektene er behandlet i Kvæfjord formannskap sak 54/19 og kommunestyre i sak 45/19.

Kriterier for tildeling:

  1. Innsatsprisen deles ut av Kvæfjord eldreråd, og fortrinnsvis i forbindelse med feiring av den internasjonale eldredagen i oktober.
  2. Innsatsprisen kan deles ut hvert år, og første gang i 2018.
  3. Innsatsprisen består av en gavesjekk på 3000 kroner, diplom og blomster.
  4. Innsatsprisen går til personer/organisasjoner som bidrar med særlig innsats som hever livskvalitet og trygghet for eldre i Kvæfjord. Eldrerådets vedtak om tildeling er unntatt offentlighet fram til eldrerådet ellers finner kunngjøring høvelig, jf offentlighetsloven §§ 5 siste ledd og 26 andre ledd. 
  5. Forslag på kandidat til innsatsprisen kunngjøres i god tid før utdeling. 

Innsatsprisen 2019:

Forslag på kandidater til årets pris sendes til Kvæfjord kommune, helse- og omsorgssjefen, Bygdeveien 25, 9475 Borkenes. Frist 19. september 2019.