Kriterier for tildeling:

  1. Innsatsprisen går til personer/organisasjoner som bidrar med særlig innsats som hever livskvalitet og trygghet for eldre i Kvæfjord.
  2. Innsatsprisen deles ut av Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Kvæfjord kommune i forbindelse med markering av den internasjonale eldredagen i oktober.
  3. Innsatsprisen kan deles ut hvert år.
  4. Innsatsprisen består av en gavesjekk, diplom og blomster.

Forslag på kandidater til årets pris sendes til:
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, Kvæfjord kommune, Bygdeveien 25, 9475 Borkenes eller postmottak@kvafjord.kommune.no
Merkes: «Innsatspris 2022»

Frist 9. september 2022