Prisvinnerne ble offentliggjort 22.juli, og i år gikk prisen til Anne Semb og Frode Eldevik for sitt engasjement for inkludering av alle i Kvæfjord. Prisen deles ut som en markering av terroraksjonen 22.juli 2022, og skal gis til en person, gruppe eller organisasjon i Kvæfjord som har utmerket seg det siste året i å inkludere andre. Prisen tildeles av Kvæfjord ungdomsråd supplert med en representant fra AUF.

Forslagsstillerne Liz-Mari Vangsvik, Karoline Gabrielsen, Wiggo Grønlund og Bendiks Harald Arnesen trakk i sin begrunnelse fram den jobben Anne og Frode gjør for inkludering i Kvæfjord, både gjennom Gjøreredet, Fårebygget og gjennom andre kulturaktiviteter for folk i alle aldre.

Prisutdelingen ble gjort av leder i Kvæfjord ungdomsråd, Anna Moe, som delte ut gode ord og takk, blomster, diplom og gavekort.

Anne og Frode fortalte i sin takketale om hvordan de hver for seg, og sammen, i lang tid hadde tenkt på hvor flott det hadde vært med et aktivitetshus hvor folk kan treffes for å lære av hverandre, lage ting, ha det sosialt og kjenne på fellesskap på tvers av alder, interesser og bakgrunn. Når de fikk muligheten til å overta bygget som nå huser Gjøreredet, var det en gammel drøm som gikk i oppfyllelse. De satte spesielt pris på at de hadde blitt lagt merke til av ungdommen i kommunen og fått prisen av Ungdomsrådet, og Anne avsluttet takketalen med en engasjert og gripende framføring av Til Ungdommen av Nordahl Grieg.

Takk til Anne og Frode for den innsatsen de legger ned i Kvæfjord!