Prisen skal deles ut den 22.juli hvert år til en person, gruppe eller organisasjon i Kvæfjord som har utmerket seg det siste året i det å inkludere andre. Inkluderingsprisen skal bestå av bilde/diplom og 2500 kr.

Kommunedirektøren er gitt i oppdrag å utarbeide forslag til statutter for prisen, som så skal forelegges ungdomsrådet før formannskapet får disse til behandling.