Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede finner du under Selvbetjening - skjema. Søknader som blir innlevert til Kvæfjord kommune vil bli oversendt Harstad kommune.