Kvæfjord kommune har lagt til rette for utfartsparkering ved skytterbanen. Denne kan fritt benyttes av de som bruker Kvæfjordmarka. Toppenveien vedlikeholdes  hit av kommunen ( driftsavdelingen i Harstad) etter vanlig rutiner for kommunalt vedlikehold. I perioder med ustablit vær,  kan det være tidspunkt hvor veien glatt og forholdene er vanskelige. Det er sjåførens ansvar å sørge for at bilen er skodd etter forholdene og ta hensyn til føret før man kjører opp eller ned Toppenveien. 

Vi gjør oppmerksom på at veien videre opp til bommen er  privat og inngår ikke i det kommunale vedlikeholdet. Kjøring her er helt på eget ansvar.

Vi har fått telefoner fra noen som  har kjørt helt til bommen, og ikke kommet seg ned igjen pga at det er glatt. I slike tilfeller er sjåføren selv ansvarlig og må selv bestille veihjelp eller strøing for egen regning. Kommunen er ikke ansvarlig og kan ikke bistå i slike tilfeller.

 

Ved spørsmål kan dere kontakte Kvæfjord kommune på telefon 77023000

 

Toppenveien