På nettstedet udir.no finner du nå mye informasjon om kulturskolen – også informasjon på flere språk – plassert under menypunktet Utdanningsløpet. Filmen finnes på syv forskjellige språk: arabisk, engelsk, farsi, norsk, polsk, russisk og somali.
Det aktuelle oppdraget Udir mottok fra sitt departement, var henta fra regjeringsstrategien
«Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning». Oppdraget var å utarbeide og synliggjøre informasjon om kulturskolen samt utvikle informasjon om kulturskolen på flere språk – med foresatte som målgruppe.

Kvæfjord kulturskole: kulturskole for alle- hele livet

https://www.udir.no/utdanningslopet/kulturskolen/kulturskolen--film-pa-flere-sprak/