Om coronavirus

Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men vi regner det som sannsynlig av vi også vil få smittede personer i Norge.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye coronaviruset. All tilgjengelig informasjon om coronaviruset finnet på https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/korona/

Fare for at du er smittet?

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra fastlands-Kina, eller har vært i nær kontakt med et bekreftet tilfelle av coronavirusinfeksjonen, bør kontakte lege. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter, pustevansker.

Dersom du mistenker at du kan være smittet med coronaviruset, så er det viktig at du ringer først (ditt legesenter dagtid, legevakta ettermiddag/natt/helg) for å avtale time for undersøkelse. Dette for at helsevesenet kan iverksette smitteverntiltak før du ankommer.

 

Thomas Bakkeid

Smittevernlege

Kvæfjord kommune

03.02.20