Utbyggingsområdet i Gullesfjord – markert med salgbare adresser i prosjektet:

 6df 6sAAAAASUVORK 5CYII=

 

Arbeidet med å skifte ut ca 150 stolper er godt i gang og forventes ferdigstilt i løpet av første kvartal 2023. Når stolpene er oppgradert så vil vi henge opp fiberkablene, samt grave ferdig sommerstid der vi skal ha jordanlegg. 

Prosjektering

Søknader

Stolpeskifte

Kabeletablering

Fiberskjøting

Ferdig gravd

Installasjon

Slutt

18.08.2022

30.11.2022

31.03.2023

15.06.2023

30.07.2023

31.08.2023

30.10.2022

30.11.2023

                 

Kundene som har bestilt fibertilkopling i prosjektet får fremført kundekabel til sin bolig. Det er veldig ønskelig at de som ønsker fiber bestiller tidligst mulig i prosjektet. Da vil man sikre seg en tidligst mulig tilkopling.

-Kunder som får luftkabel til husvegg, vil bli kontaktet av vår entreprenør Haneseth før den blir etablert på husvegg. 

-Kunder som får jordkabel, vil se en kveil med rør lagt klar på tomtegrensen. Kunde er selv ansvarlig for å grave kabelen på egen eiendom og frem til husvegg. Egen veiledning for dette arbeidet finner du på https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/fase-5/

Når kablene er på plass så vil montørene skjøte fibertrådene klare i nettet. Da vil man se svarte bokser som etableres i stolpene. Det vil gå noe tid (flere uker) fra kablene er på plass på husvegg til vi er klare til å installere kundene. 

Fremdriftsplanen er at vi oppgraderer stolpenettet frem til mars. Etablering av kabler samt gjennomskjøting av fibernettet vil foregå april-august. Når signalene er på plass i nettet så vil vår entreprenør sende kundebestillingene til leveransemontør. Da går det samtidig ut en bestillingsbekreftelse på mail. Her blir det informert om at kunde vil bli oppringt av montør for å avtale installasjonen inne i boligen. Når montøren forlater en ferdigmontert bolig så er alle tjenester på plass. Montør har med kundeutstyret på installasjonsdagen. 

Kundeinstallasjonene vil foregå i perioden slutten av august-oktober. I henhold til kontrakten skal prosjektet ferdigstilles innen november. De kundene som har tv og bredbånd fra andre leverandører anmodes å ikke avslutte sine avtaler med andre leverandører på bredbånd og tv før de har blitt kontaktet av vår entreprenør ifbm avtale om installasjon. Vi har løsninger som gjør at kundene unngår dobbeltfakturering når det kommer til overgang til vår tv og bredbåndsløsning.

De adressene som er salgbare og skal bygges er i henhold til underlag mottatt fra kommunen når prosjektet ble lyst ut. Likevel erfarer vi at avvik kan forekomme. Meld derfor interesse om fiber på link under slik at vi kan vurdere om det lar seg gjøre å gi et tilbud. 

 

Nyttige linker:

Bestille fiber i prosjektet; https://www.telenor.no/privat/internett/

Melde interesse hvis adresse ikke har fibertilbud på telenor.no: http://www.nordix.no/telenor

Generell informasjon om utbygging: https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/