Nordix Data AS er i sluttfasen av fiberutbyggingen i området Borkenes – Bremnes. Stamnett frem til Bremnes ferdigstilles innen utgangen av uke 49. Nordix vil i etterkant av dette starte tilkoblingen av kunder som har bestilt fiber. Har du ikke bestilt fiber, men ønsker fibertilkobling ber vi deg gå inn på www.nordix.no snarest å legge inn en bestilling slik at vi kan får registrert interessen og installert fortløpende.

Ønsker du flere opplysninger ber vi deg ta kontakt med Nordix, eller sjekke vår hjemmeside www.nordix.no.

Se vedlagt dokument fra Nordix

Informasjon til beboere Borkenes - Bremnes