Dersom lag og foreninger planlegger å gjennomføre digitale arrangement som ønskes publisert så kan opptak sendes som link for nedlasting til postmottak@kvafjord.kommune.no eller sende/levere på minnepinne til servicekontoret, Kvæfjord kommune.

Dette sendes  postmottak@kvafjord.kommune.no senest 10.mai 2021.

Frist for dette er 10.mai 2021. Slike arrangement  kan støttes med inntil kr 3.000,-.  

Eventuelle forespørsler kan rettes til utvalgsleder Lars-Jonny Pedersen tlf. 90772202 eller lars-jonny.pedersen@kvafjord.kommune.no.

Alternativt kan Vivian Berg Gamst, Oppvekstkontoret, kontaktes på tlf. 77023196 eller vivian.berg.gamst@kvafjord.kommune.no.