Rune vil bla. svare på følgende spørsmål:

  • Hva er forresten metallsøking?
  • Kan alle drive med metallsøking?
  • Hvilket utstyr bruker vi?
  • Finner vi noe spennende?
  • Må vi ha tillatelser for å søke?
  • Finner vi gull?
  • Finner vi søppel?
  • Hva skjer med gjenstandene som blir funnet?
  • Hva er funnet i Kvæfjord og i nabokommunene?
  • Fant arkeologene noe spennende da de gjorde utgravinger på Hundstad på Kveøya for noen år siden?

Rune vil i tillegg til å besvare spørsmålene ovenfor vise dere mange spennende og sjeldne funn som er gjort i Kvæfjord og utenfor kommunegrensene.
Foredraget er gratis, og det blir enkel servering.

Velkommen skal du være.

Les mer om prosjektet på https://www.visitharstad.com/tore-hunds-rike/kvaefjord