Kvæfjord kommune har igangsatt prosess for å vurdere videre drift ved Flesnes oppvekstsenter og sender med dette ut høringsbrev med høringsnotat og faktagrunnlag.

Det inviteres samtidig til åpent informasjonsmøte i forbindelse med høringen,  på Flesnes oppvekstsenter 13. desember 2022 fra kl. 18:00-19:15

Merk: Høringsfrist 15. januar 2023!