Ågot har hatt en lang og interessant yrkeskarriere i Kvæfjord. Fra hun 19 år gammel kom hit fra Alta og i 1975 (for 46 år siden) startet som ufaglært assistent på daværende Nord-Norge Åndsvakehjem (Trastad Gård). Som var en sentralinstitusjon for mennesker fra hele Nord-Norge med psykisk utviklingshemming. 1.1.1991 ble den store nasjonale HVPU-reformen gjennomført. Alle de gamle sentralinstitusjonene ble lagt ned og kommunene overtok ansvaret for sine innbyggere med utviklingshemming. Mange fra andre kommuner i Nord-Norge fortsatte da å bo i Kvæfjord. Ågot blir nå pensjonist etter å ha vært helse- og omsorgssjef de siste 10,5 årene. Med ansvar for et bredt og komplisert fagområde, med brutto driftsutgifter i 2021 på 221 millioner og med ansvar for flere hundre ansatte. Hun har underveis utdannet seg først som hjelpepleier i vernepleie, deretter som vernepleier og til slutt videreutdanning i ledelse.

 

En meget dyktig og respektert leder som blir savnet! Vi er takknemlig for den store, gode og krevende innsatsen hun har gjort. Vi alle ønsker henne lykke til som pensjonist.

 

Ågot benyttet anledningen til å takke alle sine kollegaer for godt og konstruktivt samarbeid. Og hun ønsket Mona Rinaldo lykke til som ny helse- og omsorgssjef.

agot_h_takker_av.jpg

Avtroppende helse- og omsorgssjef Ågot Hammari i midten med kommunedirektør Merete Hessen til venstre og ordfører Torbjørn Larsen til høyre