Etter langvarig kulde og lite nedbør opplever nå flere med privat vannforsyning, å ha dårligere vannforsyning enn normalt, og enkelte steder er det så godt som fritt for vann i kranene.

Kommunen oppfordrer til egenberedskap i første hånd.  Gjør avtaler med familie og venner, sørg for å ha ekstra vann i huset, sørg for tilstrekkelig varme i rom der vanninntaket er for å forhindre frosne vannrør, og bruk ikke mer vann enn strengt tatt nødvendig.

Der det er private vannverk, har vannverkseier ansvar for å følge opp vannforsyningen.

Kommunen har etablert et tilbud for nødvannforsyning for private vannverk, som ikke har tilbud om annen vannforsyning.  Vi ber om de som mangler vann og har behov for hjelp fra kommunen om å ta kontakt med Kvæfjord kommune på telefon 77023000, (kl 0800-1530).   

Vi har kjøpt inn 4 vanntanker på 1000 ltr hver for utlån.  Det er også mulig å hente drikkevann på egne vannkanner, på vårt lager i Industriveien 9, i arbeidstiden. 

.Vanntank