Arbeidene er planlagt avsluttet i Juli 2023 (Graveområdet er merket med rødt i vedlagt kart).

Kirkeveien vil bli skiltet og stengt for gjennomgangstrafikk fra 09.01.2023 og inntil videre.

Skolebussene vil i perioden bruke Nyveien – Villaveien – Laskenveien - Bergsveien- Borkenes skole /r (Busstraceen er merket blått i vedlagt kart).

 

Kontaktpersoner vil være:

Entreprenør, CSP as: Daniel Bjørkli Johansen - mob. 907 21 242
Byggeleder, Harstad kommune: John Ivar Haugland - mob. 902 55 767
Vedlikehold busstrace, Harstad kommune: Espen Svenning - mob. 480 26 373