Endringer i kommunale betalingssatser

Endringene gjelder for byggesaksbehandling (5200) og gebyrer i plansaker (5400). For byggesaker innføres det rabattordninger for byggesøknad som fremmes i vinterhalvåret og når ferdigattest kan gis senest to år regnet fra byggetillatelse.