Sølvi Pettersen ble overrasket da medlemmer av Kvæfjord Frivilligsentral stilte opp på Årsmøtet til Kvæfjord Sanitetsforening for å overrekke Frivilligprisen for 2022.

Hun har vært eller er fortsatt:

  • medlem og leder i lokallag av NSSR
  • i Kvæfjord Røde Kors som styremedlem
  • i Kvæfjord Sanitetsforening som medlem og leder
  • i kjøkkenkomiteen ved Pensjonisten
  • som frivillig ved Kvæfjord Frivilligsentral

Forslagstiller og styreleder i Frivilligsentralen Torgeir Jensen overrakte blomster og et grafisk trykk laget av June Markussen Smith-Hald. Foruten denne imponerende lista av engasjemang, blir hennes væremåte og positivitet nevnt spesielt, og at hun rett og slett er lett å spørre om hjelp til frivillighet og prosjekter. Hun er bl.a. en stor bidragsyter i forbindelse med forskjønninga på Borkenes (blomsterkassene i sentrum).