Kvæfjord kommune og Kvæfjord frivilligsentral

i samarbeid

Midtre Hålogaland friluftsråd

 

 

Inviterer deg til deltakelse på

 2Q==

 

i sommerferien

 

5.-7.juli

 

 

 

Et tilbud for deg i alderen 10 – 13 år (elever i 5.- 7. klasse)

Ingen deltakeravgift.

 

 

Om Friluftsskolen

Friluftsskolen er et konsept utviklet i et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening og arrangeres over hele landet i samarbeid mellom kommuner, lag og forening og friluftsråd. Friluftsskolen er et ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10-13 år, hvor deltakerne får en introduksjon til ulike friluftsaktiviteter, med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over tre til fem dager og er et gratis tilbud.

Ledere

Årets ledere er Kristoffer Hundal og Emilie Brynjulfsen. Kristoffer er utdannet barnehagelærer og naturguide fra UiT, mens Emilie er utdannet lærer og arbeider for tiden ved Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø. Begge er glade i friluftsliv og har erfaring med å ha med barn og unge på tur.  

Sted

Bygdetunet ved Råsjøen, Borkenes.

Program

Torsdag: Bli kjent-aktivitet og orientering

Fredag: Tur/ekspedisjon i nærområdet

Lørdag: Aktivitet i fjæra og festmåltid

Påmelding og pris

Friluftsskolen er helt gratis, men vi har plassbegrensning på 15 deltakere. Påmeldingen gjøres ved å sende epost til frkvefjord@gmail.com

Praktisk informasjon

Oppmøtetidspunkt er klokken 09.00 og dagene avsluttes klokken 15.00. Arrangør stiller med mat og utstyr for aktivitet. Deltakere må selv stille med varme klær, sekk og drikkeflaske. Nærmere informasjon sendes ut til alle deltakere en uke i forkant av arrangementet.

 

 

https://lh4.googleusercontent.com/2_kcFuW7yRcc0VgP3NpI0RIqFVC1TRX5u3mZsHPSkwI0PzhNEudVjzOmdR6TjYMoHA5wYesncsXBMUfGJu7ZTIl4Fc9Ljdf9T7KTa7pM3bd26N_zgw-kIAYx9pNLmUw7sZlG4-0F

 

 

 

 

 

NB!  Påmelding til Friluftsskolen innen 10.juni  

Hvis påmelding sendes på e-post må samtlige opplysninger i påmeldings/samtykkeskjema (side 3) være utfylt.        

Vi har 15 plasser.  Får vi flere påmeldinger lager vi venteliste og alle får tilbakemelding om de har fått plass eller står på venteliste. De som får delta vil bli nærmere kontaktet og får mer informasjon om program, pakkelista, oppmøtested, osv.