Budsjett og økonomiplan 2023-2026 legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2023‐2026 med betalingsregulativ, gebyrer, avgifter, eiendomsskatt for 2023 er nå lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med kommuneloven § 14‐3 fjerde ledd. I samsvar forvaltningsloven § 37 kunngjøres det samtidig hvilke endringer formannskapet har vedtatt av kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser.

Kommunestyret fatter endelig vedtak om økonomiplan, budsjett, eiendomsskatt, gebyrer og betalingsregulativ 15. desember 2022.

Dokumentene finner du på ved å følge lenken under:
Link til forslag for budsjett og økonomiplan 2023-2026 - Kvæfjord kommune
Link til forslag gebyrer og betalingssatser - Kvæfjord kommune

Dokumentene kan du også få på servicekontoret på Rådhuset fra og med 30.11.2022 og i 14 dager.

Synspunkter som ønskes forelagt for kommunestyret sendes i epost til: postmottak@kvafjord.kommune.no eller i papirpost til: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

Formannskapets innstilling til vedtak med budsjettdokumentene:
Link til Formannskapets innstilling til vedtak - Kvæfjord kommune
Link til presentasjon til politisk råd og utvalg Budsjett 2023 og ØP 2023-2026