Folkehelseoversikt - Levekår og helse i Kvæfjord kommune (2022-25) er behandlet i levekårsutvalgets møte 8. juni 2022 i politisk sak 20/22 og legges nå ut på kommunens hjemmeside.

Det vises i folkehelseoversikten til Ungdataundersøkelsen 2021 som du finner i sin helhet på internett: www.ungdata.no