Mattilsynet skal kontrollere alle kjæledyr ved grensepassering til Norge (veterinær tredjelandskontroll). Hvis det er mulig, skal ankomst med dyr forhåndsvarsles til Mattilsynet.                                                                                                                                                     

VIKTIG: Dersom kjæledyrene ikke blir kontrollert ved grensepassering, blir flyktningene oppfordret til å umiddelbart ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 når man ankommer første stopp i Norge. I disse situasjonene skal lokalavdeling  gjennomføre kontrollen. 

Kontakt i kontortid (09.00-11.00 og 12.00- 15.00): Ring direkte til Mattilsynets avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00 (dere blir satt videre fra vårt Sentralbord til aktuelle personer/avdelinger).

Kontakt utenom kontortid og i helger: Ring direkte til Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt på tlf. 99 11 80 00

Kjæledyr som har vært i kontakt med Mattilsynet skal følges av et vedtaksskjema. (Dette er ikke det vanlige kjæledyrpasset). Alle kontrollerte kjæledyr fra Ukraina skal være i følge med et slikt skjema.

Viser til vår nettside for mer informasjon. Ta kontakt dersom noe er uklart.

Du finner mer informasjon her: Kjæledyr fra Ukraina / Pets from Ukraine | Mattilsynet