På grunna av problemer med vannbehandlingsanlegget på Holand,  er det nødvendig å klorere drikkevannet i en periode fremover. Det vil komme ny melding når kloreringen opphører.

Vannet kan drikkes og brukes som normalt, men klor kan sette litt smak på vannet.

Ved spørsmål ta kontakt med vår driftsavdeling i Harstad, på telefon 77023000

 

Kart vannverk