Her kan du som har helsefaglig kompetanse og som ønsker å bidra til kommunens koronaarbeid, registrere deg. Det er fordel om du har utdanning innen helse, men du kan også registrere deg dersom du mangler formell utdannelse men har jobbet i helsebransjen. Arbeidet er i ordnede forhold og etter gjeldende regelverk. Er du allerede ansatt i Kvæfjord kommune, skal du ikke bruke dette skjemaet, men ta kontakt med nærmeste leder.

Vi tar kontakt hvis behov.

På forhånd takk!