Siden dette ble kjent for oss, har kommunene arbeidet på spreng med å finne akutte løsninger for å erstatte og fylle tomrommet i vaktplanen. Dette er ikke lett og vi har hatt svært kort tid på oss. Med velvilje fra de gjenværende vaktveterinærer og andre veterinærer/veterinærforetak i regionen, ser det nå ut til at vi klarer å «sy i hop» et opplegg som er forsvarlig, i alle fall de nærmeste ukene. Vi har enda en del vei gå for andre halvdelen av sommeren, men vi kan forsikre om at vi gjør det som gjøres kan, for å få dette til.  

 I en slik akutt oppstått situasjon, er det likevel slik at det kan være deler av et døgn eller helg at det kan bli kortvarige «hull» i vaktplanene eller lang svartid på vakttelefonen. Vi ber om forståelse for dette og forsikrer nok en gang om at vi gjør det som gjøres kan for å få færrest mulig slike perioder.

 De gjenværende vaktveterinærene tar på seg mer vakt og nye foretak stiller opp og tar vakter i denne akutte situasjonen. Det er vi svært takknemlig for og retter en stor takk til de for det.

 Telefonnummeret til veterinærvakta er fremdeles 770 27000.

Ved spørsmål i Kvæfjord, ta kontakt med landbruksrådgiver på teknisk avdeling - tlf 77023000