Marthe Valle var årets hovedgjest.

Marthe er født og oppvokst i Harstad og bor nå i Bergen. Hun er artist og sykepleier, med mange talenter. Som samfunnengasjert artist skriver hun låter som treffer oss i hjertet.  Marthe setter ord og toner på problemstillinger innenfor blant annet psykisk helse og mennesker på flukt. På eldredagen holdt hun et gripende konsertforedrag om "Livet og musikken".

Ingvald Jensen

Innsatsprisen 2019 ble tildelt Ingvald Jensen.

Her er begrunnelsen som førte til at Ingvald Jensen fikk innsatsprisen i år:  

FORSLAG KANDIDAT TIL INNSATSPRISEN 2019.

«Jeg foreslår Ingvald Jensen som en verdig kandidat til innsatsprisen 2019.

Han flyttet til Kvæfjord i 1963, og har jobbet 40 år som lærer ved Flesnes skole, der han også har vært rådgiver. Han har hatt mange offentlige verv i kommunens styre og stell.

Ingvald har lagt ned en stor innsats for trivsel og glede i lokalsamfunnet med sitt trekkspill og gjennom sin musikalitet. Han har ledet Flesnes sanggruppe, spilt for Unge Røster, og han sa aldri nei til å stille opp, det være seg store eller små arrangement. Han spilte dansemusikk, han spilte religiøs musikk eller hva som ellers passet i anledningen. Han spilte til allsang, stilte opp med musikk på Molund 17. mai, på Eldrehjemmet på Borkenes, på eldredagene i kommunen og på arrangement i lag og foreninger.

Musikken har vært hans store interesse, men han har også betydelig datakunnskap som har vært til hjelp for mange, blant annet i redaksjonen for Kvæfjord Menighetsblad. Han har også nedlagt mye frivillig innsats i lokalsamfunnet ved å ta ansvar for regnskapsføring for lag og foreninger, eller å stille opp som revisor.

Ingvald er et utpreget ja-menneske. Han har gitt av sin tid og sitt talent og vært en gledesspreder.

Jeg mener han er en verdig kandidat».

Fullt hus på eldredagen

Det var også mange andre innslag og hilsninger; fra fylkeseldrerådet ved Anne Vik og fra ungdomsrådet ved Marianne Nicolaisen.  Ingvald og Harry spilte til allsang som tidligere år. Bjørg Vaskinn leste en fornøyelig fortelling.

Ingvald Stensen og Kurt Johansen bidro med elleville revyinnslag.  

Revyinnslag

Dette er fjerde året Kvæfjord eldreråd inviterer alle pensjonister i Kvæfjord til fest for å markere den internasjonale eldredagen. Også i år var det fullt hus.  Innimellom kulturinnslagene bidro Kvæfjord pensjonistforening med å servere kaffe og kaker.

Glade medhjelpere på eldredagen

Takk til alle som har bidratt til enda en flott eldredagsfeiring.