Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Eierskapsmeldingen skal inneholde:

  1. Kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
  2. En oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunene eller fylkeskommunene har eierinteresser eller tilsvarende interesser i.
  3. Kommunens eller fylkeskommunens prinsipper formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.

Kvæfjord kommune fattet følgende vedtak i møte 15.6.2023:
KF - 035/23 vedtak
Kvæfjord kommunestyre vedtar Eierskapsmelding for Kvæfjord kommune 2023-2024

Fullstendig eierskapsmelding:
Eierskapsmelding for Kvæfjord kommune 2023 - 2024.pdf