Faktura for hver termin sendes ut cirka tre uker før forfall. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes det forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats. Forfalt eiendomsskatt og forfalte kommunaltekniske gebyrer er sikret med lovpant i eiendommen og er også tvangsgrunnlag for utlegg.

Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer og andre betalingssatser finnes på kommunens hjemmesider under menyvalget Økonomi i mappen Gebyr og betalingssatser 2023 (link)