Eiendomsskatt er vedtatt med 4,0 promille på alle skatteobjekter.

 

Fra 2021 innfører Kvæfjord kommune månedlig betaling av eiendomsskatt og av kommunale gebyrer for vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing. Første termin forfaller til betaling 20.2.2021. For årsbeløp lavere enn 2400 kr blir det skrevet ut én samlet faktura som også forfaller til betaling 20.2.2021. Faktura for hver termin sendes ut ca. tre uker før forfall. For eiendomsskatt og gebyrer som ikke er betalt ved forfall, beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats.

 

Eiendomsskattelister for 2021 legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmesider i tre uker fra 15.1.2021. Hjemmelshaver får også tilsendt eiendomsskatteseddel som viser skattetakst og utlignet skatt for 2021.

 

Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer og andre betalingssatser finnes på hjemmesiden under menyvalg Økonomi.

 

Mer info kan ses på www.kvafjord.kommune.no eller fås tilsendt ved henvendelse til servicekontoret på tlf 77023000.