Eiendomsskatt er vedtatt med 3,75 promille på alle skatteobjekter i kommunen med unntak for de som er innvilget særskilt fritak.

 

Eiendomsskattelister for 2022 legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmesider i tre uker fra 15.1.2022.

Hjemmelshaver får også tilsendt eiendomsskatteseddel som viser skattetakst og utlignet skatt for 2022.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med teknisk kontor/ eiendomskattekontor på telefon 77 02 30 00

Eiendomskatt 2022 - bolig og hytter.pdf

Eiendomskatt 2022 - fritak.pdf

Eiendomskatt 2022 - næring.pdf

Eiendomsskatt 2022 - særskilt grunnlag.pdf