For offentlig ettersyn iht Lov om eiendomsskatt § 15, legges det ut oversikt over skattepliktige eiendommer i kommunen for år 2019. Lister i papirformat er tilgjengelig på rådhuset i tre uker fra 14. februar.

Kvæfjord kommunestyre vedtok i K-sak 60/18, med hjemmel i Lov om eiendomsskatt §§ 2 og 3, skatt på faste eiendommer i hele kommunen for året 2019. Eiendomsskattesatsen ble vedtatt til 4,0 promille.

Det sendes i disse dager (medio februar) ut skattesedler til eierne, disse viser grunnlag for og beregnet eiendomsskatt. Årsbeløpet fordeles på 3 terminer med forfall 20.mars. 20.juni og 20.oktober.

Klagefrist er 31. mars 2019, og eventuell klage adresseres kommunen.