Eiendomsskatt er vedtatt med 3,75 promille på alle skatteobjekter i kommunen,  med unntak for de som er innvilget særskilt fritak.

Eiendomsskattelister for 2023 legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmesider i tre uker fra 12.1.2023.

Hjemmelshaver får også tilsendt eiendomsskatteseddel som viser skattetakst og utlignet skatt for 2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med teknisk kontor/ eiendomskattekontor på telefon 77 02 30 00


Skattelistene for eiendom, bolig, fritak og næring for 2023.

Boligskattelister 2023

Fritak Skattelister 2023

Næring Skattelister 2023