Vi kan sette:

-          Coronavaksine (gratis)

-          Influensavaksine (150 kr)

-          Pneumokokkvaksine (lungebetennelse) (450 kr).