I år gjør vi et forsøk på å ikke slå den kommunale eiendommen mellom Villaveien og Bergsveien på Borkenes - brannfeltet, og noen andre områder. 

Dette gjøres av 2 årsaker. 

Dette er områder som det tar tid å slå, og som kanskje er finere når naturen får forme og fargelegge landskapet selv. Vi vil da få noe mer kapasitet til å vedlikeholde de andre områdene som skal klippes, og gjøre annet vedlikehold på uteområdene.

En annen viktig årsak er at vi ønsker å gi bedre plass og rom for insektene og naturmangfoldet i kommunen. Som kommune har vi en viktig oppgave, -å ta vare på naturmangfoldet. Insekter, humler og bier har vanskelige vilkår mange steder, og det er nå viktigere enn noen gang å ivareta naturmangfoldet. Vi tror derfor det er viktig at vi lar noe gro igjen for å gi disse artene bedre vekstvilkår.

Kommunens bidrag er kanskje ubetydelig, og noen mener det er ugress nok i kommunen. Vi mener det er et viktig fokus å ha, og håper det kanskje kan gjøre Kvæfjord litt villere.

Vi registrerer at flere kommuner, fylke og stat har fokus på dette i drift av uteområdene i landet. Blant annet har fylke og Vegvesenet flere plasser innført andre rutiner når de slår veikantene.

En annen kommune som har fokus på dette området er Lørenskog - arbeidet deres med dette kan dere se ved å følge lenken under
Villere parker og hager i Lørenskog  - Lørenskog kommune (lorenskog.kommune.no)

Kvæfjord kommune har nå tilsatt 2 studenter som sammen med våre dyktige ansatte i Idrettshallen, skal jobbe med vedlikehold av grøntområder i Kvæfjord kommune.

Håper dere tar godt i mot dem.