Møteplass

 • Sted: oppmøte ved Langvassbukt bosenter – møteplassen arrangeres utendørs i nærområdet ved og rundt Langvassbukt bosenter.
 • Tidspunkt: Gjennomføres kl. 11.00-13.00 på følgende datoer: fredag 12. mai, fredag 26. mai, fredag 2. juni, fredag 9. juni, fredag 16. juni, fredag 23. juni og fredag 30. juni.
 • Enkel bevertning og kaffe/te serveres.  
 • Ingen påmelding – bare møte opp ved Langvassbukt bosenter i egnet tøy for å oppholde deg utendørs.

Treningstilbud ledet av fysioterapeut

 • Sted: Flesnes skole – gymsal
 • Tidspunkt: Onsdag 10. mai og onsdag 14. juni. Begge ganger kl. 11.00-13.00
 • Treningen avsluttes med et felles måltid hvor det servers lunsjpakker og kaffe/te
 • Påmelding innen senest mandagen før trening – send sms til 901 19 818 eller epost: cecilie.steiro@kvafjord.kommune.no
 • Møt opp med treningstøy og vannflaske

Kvæfjord kommune har fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre tilbudene. Det er Frisklivsentralen og VAF (velferd, aktivitet og fritid) som er ansvarlig for gjennomføringen.

Prosjektet vil gjennomføres i hele 2023, det vil bli gitt mer informasjon i løpet av året.

Dersom du har spørsmål om prosjektet ta kontakt med:

 • Monica S. Melå tlf. 992 64 052 på onsdager - (avdelingsleder VAF)
 • Marianne Veland tlf. 476 89 810 alle dager – (Rådgiver forebygging og utvikling)