Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen er også handlingsdel i kommuneplanens samfunnsdel, som kommunestyret vedtok i juni. Budsjett og økonomiplan går nå på høringsrunde i kommunale råd og utvalg.

Formannskapet skal 29.november avgi sin innstilling til vedtak om budsjett og økonomiplan 2022-2025, med innstilling om eiendomsskatt, gebyrer og betalingssatser for 2022. Formannskapets innstilling vil deretter bli offentliggjort i tråd med kommuneloven § 14-3 fjerde ledd.

Det er lagt opp til endelig behandling av budsjettsaken i Kvæfjord kommunestyre den 16.desember.