Kvæfjord formannskap har i møte 26.11.2018 behandlet administrasjonssjefens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 med gebyrer og betalingssatser for 2019. Budsjettsaken har også vært forelagt andre kommunale råd og utvalg.

Formannskapets forslag til vedtak om budsjett og økonomiplan 2019-2022 med kommunalt betalingsregulativ for 2019 er nå lagt ut til alminnelig ettersyn i tråd med reglene i kommuneloven §§ 44 og 45. I samsvar med forvaltningsloven § 37 kunngjøres også at formannskapet har foreslått endringer i de kommunale gebyrer og betalingssatser.

Kommunestyret behandler budsjett, økonomiplan og betalingsregulativ 13.desember. Synspunkter som ønskes forelagt kommunestyret kan sendes til postmottak@kvafjord.kommune.no  eller til: Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

Formannskapets innstilling med budsjettdokumentene er tilgjengelig på biblioteket og på rådhuset. Papirutgave av dokumentene kan bestilles fra servicekontoret på tlf 77023000.

 

Budsjettsaken kan ellers leses i vedlagte dokumenter under.

1: Formannskapets innstilling til vedtak.

2: Forslag til Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022